Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

橘子 Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

Orange ROCKERVERB 100 MKIII 吉他音箱头

UNBOXED 尺寸 (W X H X D):55 × 27X 28CM (21.65 X 10.63 X 11.02″)
UNBOXED 重量: 24.75KG (54.56LB)

0 回复

发表评论

加入讨论?
请自由留言

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注